ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 11.24 น. โดย คุณ มาสพงศ์ ฉิมอ้อย

ผู้เข้าชม 68 ท่าน