หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.เมืองเก่า   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจราชการ   22 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเก่า   ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิฌลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 มี.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเก่า      22 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเก่า      22 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองเก่า      22 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งยางเมือง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเนินสะเดา-ทุ่งเกลา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 บ้านเนินสะเดา ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   22 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านป้อม   โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปีงบประมาณ 2562   22 มี.ค. 2562 4
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ในเมือง   ผู้ฃนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บ - ๑๓๘๐   22 มี.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา ทต.ในเมือง   ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพ่อแสวง หรือซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒   22 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านหลุม   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม   22 มี.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1458/td>