วัดทุ่ง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 พ.ค. 2556
 
 
 
 
ผักเพื่อสุขภาพ (ปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์)
ราคา : ติดต่อสอบถามได้สถานที่จัดจำหน่าย บาท
ผลิตโดย : ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
จำนวนผู้เข้าชม : 711 ท่าน
ผักเพื่อสุขภาพ (ปลอดสารพิษไฮโดรโปนิกส์)
 
โมทนาเซรามิก
ราคา : ติดต่อสอบถามได้สถานที่จัดจำหน่าย บาท
ผลิตโดย : ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
จำนวนผู้เข้าชม : 217 ท่าน
โมทนาเซรามิก
 
น้ำอ้อย
ราคา : ติดต่อสอบถามได้สถานที่จัดจำหน่าย บาท
ผลิตโดย : ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว
จำนวนผู้เข้าชม : 457 ท่าน
น้ำอ้อย
 
  (1)